MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
Podstawy prawne działania
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL
Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
Protokoły Komisji Rewizyjnej
Prawo dotyczące ochrony zdrowia
Statut
Regulamin
Inne
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Podstawy prawne działania
Liczba odwiedzin kategorii: 1467 
 
Załączniki:

 1. PODSTAWY PRAWNE DZIALANIA SAMORZADU LEKARSKIEGO
 2. Ustawa z 17.05.1989 r. o izbach lekarskich
 3. Ustawa z 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej
 4. Ustawa z 05.12.1996 o zawodzie lekarza
 5. Rozporządzenie MZiOS z 26.09.1990r.
 6. Rozporządzenie MZiOs z 23.03.2000r.
 7. Rozporządzenie MZiOS z 23.04.1998r.
 8. Kodeks Etyki Lekarskiej
 9. Uchwała NRL Nr 80 z 26.11.1999r.
 10. Uchwała NRL Nr 18 z 25.04.1998
 11. Uchwała NRL Nr 81 z 27.11.1998
 12. Obwieszczenie Nr 1 Prezesa NRL z 03.01.2001r.
 13. Uchwała NRL Nr 19 z 01.06.2001
 14. Uchwała NRL Nr 20 z 01.06.2001r.
 15. Uchwała NRL Nr 23 z 28.09.2001r.     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów